Zajęcia adaptacyjne

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne  w przedszkolu Wesoły Tygrysek pozwalają dziecku:

  • oswoić się z nowym otoczeniem,
  • nawiązać kontakt z wychowawcą,
  • przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
  • zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami.

Program zajęć adaptacyjnych w Wesołym Tygrysku obejmuje 2 lub 3 wizyty w przedszkolu w łącznym wymiarze 8 godzin. Harmonogram tych zajęć jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka
i preferencji rodziców.

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne

Programowe zajęcia i ćwiczenia z dziećmi Centrum Edukacyjnego Wesoły    Tygrysek  mają na celu  rozwój dziecka w 8 obszarach inteligencji (wg prof. Howarda Gartnera) :

  • inteligencji logiczno – matematycznej,
  • inteligencji językowej (lingwistycznej i werbalnej),
  • inteligencji przyrodniczej (naturalistycznej lub środowiskowej),
  • inteligencji muzycznej (słuchowej lub rytmicznej),
  • inteligencji przestrzennej,
  • inteligencji ruchowej (kinestetycznej),
  • inteligencji interpersonalnej (społecznej),
  • inteligencji intrapersonalnej (intuicyjnej).

Przygotowanie edukacyjne dzieci do szkoły podstawowej realizujemy zgodnie z Programem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Edukacja zdrowotna
  • nauczanie o zdrowiu,
  • kształcenie i wychowywanie dzieci zgodnie z dewizą “w zdrowym ciele, zdrowy duch”,
  • utrwalanie codziennych nawyków higieniczno-zdrowotnych i codziennej gimnastyki,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna w salach gimnastycznych przedszkola i na zewnątrz – na placach zabaw,
  • spotkania i zajęcia z pielęgniarką.
Zajęcia z rytmiki i muzyki
  • nauka piosenek, śpiew w grupie i śpiew solo,
  • poznawanie różnych instrumentów muzycznych,
  • kształtowanie poczucia rytmu,
  • ćwiczenie koordynacji ruchowej z muzyką,
  • kształtowanie wyobraźni i ekspresji ruchowej poprzez taniec,
  • taniec w zabawie i przedstawieniach teatralnych,
  • zabawa w balet,
  • zajęcia teatralne,
  • uczestnictwo w koncertach muzycznych- wyjazdy.
Zajęcia plastyczno - techniczne
  • rozwijanie zdolności manualnych, pracy nadgarstkami dłoni,
  • rozwijanie dziecięcej wyobraźni,
  • poznawanie różnorodnych kształtów, dopasowywanie przedmiotów do różnych otworów,
  • budowanie z klocków,
  • nauka cierpliwości i koncentracji,
  • malowanie z wykorzystaniem różnorodnych technik,
  • malowanie farbkami, pastelami,
  • rzeźbienie i prace plastyczne,
  • prace plastyczne – konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne
  • zajęcia edukacyjne mające na celu zdobycie wiedzy o otaczającym nas świecie roślin i zwierząt,
  • praktyczne poznawanie zwierząt począwszy od zwierząt domowych po egzotyczne,
  • wspólna hodowla i pielęgnacja roślin w przedszkolu,
  • kształtowanie w dzieciach poczucia piękna przyrody i potrzeby ochrony środowiska naturalnego.
Zajęcia tematyczne
  • klub kulinarny,
  • poznawanie różnych zawodów – spotkania z przedstawicielami zawodów
   w przedszkolu i miejscu pracy,
  • spotkania z interesującymi ludźmi,
  • zabawa w role – każdy kiedyś będzie chciał zostać naukowcem, nauczycielem, doktorem, policjantem, strażakiem, sportowcem, sadownikem – rolnikiem, piekarzem czy leśniczym.
 • Wycieczki tematyczne :
  • koncerty, teatry, obiekty sportowe w tym Stadion Narodowy, sad, zakłady pracy (piekarnia, produkcja smakołyków czekoladowych w fabryce Wedla, zakład produkujący bombki – dekoracje świąteczno- choinkowe, straż pożarna).
PROGAM zajecia tematyczne
Zajęcia multimedialne

Wprowadzanie dzieci w świat stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem programu multimedialnego i  interaktywnego urządzenia projekcyjnego spełniającego jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego. Program TIK stanowi pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych. Pakiet ćwiczeń  w wersji angielskiej  przeznaczony jest przede wszystkim do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Gry i ćwiczenia zawierają zestaw słówek, zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązującej podstawy programowej.