Misja Przedszkola

Group of diverse kindergarten students at playground together
SZCZĘŚCIE
Szczęście naszych Dzieci.
Cute smiling boy at the doctor with his little toy bear, brave kid at pediatrician, happy healthy childhood
ZDROWIE
Promocja zdrowia jako procesu oddziaływań na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
Happy multi generation family enjoying picnic in a park
WSPÓLNOTA
Rozwijanie więzi emocjonalnej i wspólnoty z rodziną oraz dbanie o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
Schoolgirls working at the table in elementary school class
EDUKACJA
Przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.
lawyer-judge-reading-documents-at-desk-in-courtroom_t20_P3BLpN
PRAWA DZIECKA
Przestrzeganie założeń Deklaracji Praw Dziecka.
school supplies at abstract colorful paper background texture
ELASTYCZNOŚĆ
Dostosowanie godzin pracy placówki do oczekiwań rodziców.

Wizja Przedszkola

Wychowankowie naszej placówki wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, pozwalające im sprostać stawianym wymaganiom nie tylko w zakresie edukacji, ale także całokształcie przyszłego życia. Absolwent naszej placówki wykazuje, posiada, umie, zna:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania,
 • chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • umiejętność korzystania z posiadanych informacji,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji,
 • posługiwać się zdobyczami współczesnej techniki,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • zdolność do obdarzanie nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się
  w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających
  z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie,
 • cieszyć się z własnych osiągnięć,
 • odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • wyrażania swoich uczuć,
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości
  o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury, współżycia  i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo  własnego  regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
 • występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu.

Wykwalifikowana Kadra

Nasza kadra to doskonale wykształceni, kreatywni nauczyciele
i specjaliści
, realizujący swoją misję w naszym przedszkolu. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane przy pracy z dziećmi.

Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest przy pomocy metod aktywnych. Poprzez zabawę dzieci poznają otaczający je świat. Staramy się organizować różne sytuacje edukacyjne, które  sprzyjają nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, a także umożliwią dziecku realizowanie siebie w twórczości muzycznej, plastycznej, werbalnej
i ruchowej wyzwalając jego potencjał twórczy. Nasze nowatorskie metody dydaktyczne pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie poczucia własnej wartości i kreatywności. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby dzieci z radością stawiały pierwsze kroki w odkrywaniu otaczającego świata.

Dbamy o to, aby w naszym przedszkolu dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego. Aby w ciepłej, przyjaznej atmosferze odkrywały świat dźwięków, barw i smaków. W pracy
z dziećmi nauczyciele  kierują się zasadą:

“Chcemy dzieci uczyć, bawić, oraz światem zaciekawić”.

Kindergarten students sitting on the floor listening to teacher

Nowoczesne warunki lokalowe

Przedszkola  „Wesołego Tygryska” korzystają z nowoczesnych obiektów zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami dla tego typu placówek. W każdym z nich znajdują się sale dydaktyczne, sale gimnastyczno-widowiskowe, sale z  urządzeniami multimedialnymi, szatnie, pomieszczenia sanitarne i biuro.

Kuchnie wyposażone w wysokiej klasy sprzęt gastronomiczny spełniają wszystkie wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Nowoczesne, dobrze oświetlone i nasłonecznione, o ciepłych, kolorowych barwach sale wyposażone są w atestowane meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.
W każdej sali znajduje się łazienka.

W placówkach zostały zainstalowane „Magiczne Dywany”, czyli interaktywne urządzenia multimedialne, stanowiące pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, nauki języka angielskiego jak również do gier i zabaw ruchowych.

Duże place zabaw Wesołego Tygryska są również doskonale wyposażone w różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome, które wzbudzają w maluchach ogromne zainteresowanie i radość. Nowoczesne urządzenia, w skład których wchodzą podesty, zjeżdżalnie, drabinki i liny umożliwiają  doskonałe połączenie beztroskiej zabawy z efektywnym treningiem ruchowym rozwijającym sprawność i koordynacje ruchową dzieci.

Obiekty przedszkolne dysponują dużymi parkingami.

3 20191106_103620
1 Piaseczno 021_155735 plac zabaw
6 20190614_114307 sala ćwiczeń , gimnastyczna , teatralna
2 Piaseczno 20190614_160629
7 20191104_122444 sala y
3 Piaseczno 20191128_150515
8 20191106_094839
4 Piaseczno 20191128_150729
20191104_122618
5 Piaseczno 20191128_150948
6 Piaseczno 20191128_154550
7 Piaseczno 20191128_154646

Zapisz swoje dziecko już dziś!

Rodzice o nas