Ramowy plan dnia w przedszkolu


7.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, zabawy dowolne według  zainteresowań,  tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe i integrujące, kontakty z rodzicami

8.30 - 9.00 -  ćwiczenia poranne, czynności higieniczno - porządkowe

9.00 - 9.30 -  śniadanie

9.30 - 11.30 – realizacja treści programowychz zakresu: wiodącego programu, programu profilowanego. Zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: multimedialne, rytmiczno-muzyczne, twórczego myślenia, artystyczne. ( II śniadanie)

11.30  - 12.15 spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie

12.15 - 12.30 - przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe

12.30 - 13.00 - obiad

13.00 - 14.00 – poobiedni odpoczynek, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (głośne czytanie  dzieciom, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne)

14.00 - 15.00 - zajęcia w klubach tematycznych,

15.00  - 15.15 - czynności  higieniczno-porządkowe

15.15 - 15.45 – I podwieczorek

15.45 - 16.30 – gry i zabawy ruchowe, zajęcia w klubach tematycznych, prace w przedszkolnym ogrodzie botanicznym lub w kąciku przyrody

16.30 - 16.45 – czynności  higieniczno-porządkowe

16.45 - 17.15 – II podwieczorek

17.15 - 18.00 – zabawy dowolne, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,  rozmowy indywidualne. Oczekujemy na przybycie Rodziców.