News

myjemy rece

Uczymy się prawidłowo myć rączki oraz myjemy je jak najczęściej!