Misja Przedszkola

Dla nas najważniejsze jest:

 • Szczęście naszych Dzieci,
 • Przestrzeganie założeń Deklaracji Praw Dziecka,
 • Rozwijanie więzi emocjonalnej i wspólnoty z rodziną,
 • Dbanie o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci, 
 • Przygotowanie do nauki w szkole podstawowej,  
 • Promocja zdrowia jako procesu oddziaływań na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie  fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym,
 • Dostosowanie godzin pracy placówki do oczekiwań naszych Klientów - rodziców.         

 Wizja Przedszkola

Wychowankowie naszej placówki wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, pozwalające im sprostać stawianym wymaganiom nie tylko w zakresie edukacji, ale także całokształcie przyszłego życia. Absolwent naszej placówki wykazuje, posiada, umie, zna:   

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania,
 • chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, 
 • umiejętność logicznego myślenia, 
 • umiejętność korzystania z posiadanych informacji,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, 
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • zdolność do obdarzanie nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie, 
 • cieszyć się z własnych osiągnięć,
 • odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami współczesnej techniki,
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury, współżycia  i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo  własnego  regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
 • występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.