Kadra

Nasza kadra to doskonale wykształceni, kreatywni nauczyciele i specjaliści, realizujący swoją misję w naszym przedszkolu. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane przy pracy z dziećmi (drugi nauczyciel w grupie anglojęzyczny).

Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest przy pomocy metod aktywnych. Poprzez zabawę dzieci poznają otaczający je świat. Staramy się organizować różne sytuacje edukacyjne, które  sprzyjają nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, a także umożliwią dziecku realizowanie siebie w twórczości muzycznej, plastycznej, werbalnej i ruchowej wyzwalając jego potencjał twórczy. Nasze nowatorskie metody dydaktyczne pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie poczucia własnej wartości i kreatywności. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby dzieci z radością stawiały pierwsze kroki w odkrywaniu otaczającego świata.

Dbamy o to, aby w naszym przedszkolu dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego. Aby w ciepłej, przyjaznej atmosferze odkrywały świat dźwięków, barw i smaków. W pracy z dziećmi nauczyciele  kierują się zasadą:

"Chcemy dzieci uczyć, bawić, oraz światem zaciekawić".