Zajęcia podstawowe i uzupełniające

 

Zajęcia podstawowe:

 • zajęcia dydaktyczne – codziennie,
 • zabawy integracyjne KLANZY,
 • spotkania z bajką – codziennie,
 • zajęcia plastyczno – techniczne – codziennie,
 • rytmika – 2 razy w tygodniu,

w cenie czesnego

Zajęcia uzupełniające:

 • język angielski (codziennie) + drugi nauczyciel w grupie anglojęzyczny (tzw. grupa dwujęzykowa)
 • zajęcia malarskie,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna (1 raz w tygodniu),
 • zajęcia teatralne,
 • origami,
 • język niemiecki 2 razy w tygodniu

w cenie czesnego

Atrakcje na terenie przedszkola  i poza nim:

 • klub dogoterapii,
 • klub kulinarny - Mały Kuchcik,
 • spotkania z interesującymi ludźmi,
 • comiesięczne koncerty muzyczne,
 • teatr,
 • lekcje przyrodnicze i muzealne,
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 • wycieczki tematyczne.